Buy our exclusive European football stadium poster

FK Nizhny Novgorod


FK Nizhny Novgorod

Current LeagueRussia » FNL
Current GroundLokomotiv Stadium (FC Nizhny Novgorod), Stadion Severnyj, Nizhny Novgorod Stadium
FK Nizhny Novgorod Fans0
Average Number of Grounds Visited0.00
Formed2015

FK Nizhny Novgorod Information

FK Nizhny Novgorod Facts

  • Formerly known as FK Volga-Olimpiyets Nizhny Novgorod (2015-16) and FK Olimpiyets Nizhny Novgorod (2016-18). (aqy)

Know an interesting fact about FK Nizhny Novgorod? Submit it here


FK Nizhny Novgorod Links

Know a good FK Nizhny Novgorod website? Submit it here

Buy our exclusive European football stadium poster

Betting Lounge

Ace Odds

Buy our exclusive European football stadium poster