Get the double-sided 92 Club & National League map poster - 2020/2021 season

Akademik Sofia


Akademik Sofia

Current LeagueBulgaria » Bulgarian Teams
Current GroundAkademik Stadium
Akademik Sofia Fans0
Average Number of Grounds Visited0.00

Akademik Sofia Information

Akademik Sofia Facts

Nobody has added any facts about Akademik Sofia.

Know an interesting fact about Akademik Sofia? Submit it here


Akademik Sofia Links

Know a good Akademik Sofia website? Submit it here

Get the double-sided 92 Club & National League map poster - 2020/2021 season

Ace Odds

Betting Lounge

Buy our exclusive European football stadium poster